Κατάστημα Εξυπηρέτησης:

  • Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 25, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια
  • Τηλέφωνο Λογιστικής & Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Όχι μηχανολογικής ή εύρεσης ανταλλακτικού): 2333022777
  • Email: info@e-tractor.gr